REGULAMIN Parku Linowego „SAMURAJ”  Skoku Adrenaliny oraz Tyrolek

 

 1. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, podpisaniu oświadczenia, uiszczeniu opłaty oraz po przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku.
 2. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie mające więcej niż 150 cm wzrostu. Osoby poniżej 18 roku życia mające nie mniej niż 150 cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką osoby dorosłej – opiekuna lub instruktora. Jedna osoba pełnoletnia może wziąć pod opiekę maksymalnie dwie osoby niepełnoletnie.
 3. Wejście na pierwszą platformę w Parku Linowym ma miejsce tylko po wcześniejszym przeszkoleniu, ubraniu sprzętu asekuracyjnego i wyłącznie pod opieką instruktora.
 4. W przypadku, gdy uczestnik po szkoleniu stwierdzi, że jego umiejętności oraz zdobyte informacje są niewystarczające, aby w sposób bezpieczny i poprawny korzystać z Parku linowego, zobowiązany jest ten fakt zgłosić obsłudze Parku oraz recepcji i wejścia na Park Linowy zaniechać.
 5. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
 6. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie o następującej treści:
  NA ATRAKCJE WYSOKOŚCIOWE (PARK LINOWY, SKOK ADRENALINY, TYROLKI) WCHODZĘ DOBROWOLNIE I NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. NIE JESTEM POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH! SWOIM PODPISEM POTWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM PARKU LINOWEGO SAMURAJ , SKOKU ADRENALINY ORAZ TYROLEK I ZOSTAŁEM POUCZONY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH ZARÓWNO NA WYSOKOŚCI JA K I NA ZIEMI.
 7. Osoby cier piące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 8. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
 9. Od momentu założenia sprzętu wysokościowego obowiązuje zakaz palenia papierosów,

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym „SAMURAJ”:
 • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
 • Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
 • Po założeniu przez instruktora sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.
 • W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z karabinkiem i lonżą, kask oraz opcjonalnie rękawice.
 • Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
 • Długie włosy bezwzględnie muszą być spięte.
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować.
 • Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 • Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).
 • Podczas przeprawy przez Park Linowy lonże asekuracyjne muszą zawsze znajdować się między rękami idącego.
 • Po dojściu do plat formy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej na stanowisku.
 • Podczas przepinania się wolno w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.
 • Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.
TYROLKI

 

 • Przed zjazdem na linie należy najpierw rozkręcić lonżę bloczka i wpiąć bloczek w linę, potem kolejno wpiąć karabinki w linę stalową za bloczkiem zamkami w dwie różne strony.
 • Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy.
 • Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka i nie kłaść ręki na stalową linę, co grozi skaleczeniem.
 • Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu, chwycić ręką liny przed bloczkiem tak, aby nie odjechać z powrotem i wstać. o przejechaniu na linie należy zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy karabinki i wpinamy je do pętli oplecionej wokół drzewa, następ nie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży.
 • Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Kolibki Adventure Park.

 

REGULAMIN Średniego Parku Linowego ADVENTURE PARK.
 1. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
 2. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie mające nie mniej niż 120cm wzrostu za pisemną zgodą rodzica, zalecany jest dozór dziecka spod trasy parku.
 3. Wejście na pierwszą platformę w Parku Linowym ma miejsce tylko w sprzęcie zabezpieczającym i wyłącznie pod opieką instruktora.
 4. W przypadku, gdy uczestnik po szkoleniu stwierdzi, że jego umiejętności oraz zdobyte informacje są niewystarczające, aby w sposób bezpieczny i poprawny korzystać z Parku linowego, zobowiązany jest t en fakt zgłosić obsłudze Parku oraz recepcji i wejścia na Park zaniechać.
 5. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
 6. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie o następującej treści:WSTĘP NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB W PRZYPADKU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICA LUB OPIEKUNA. ZAKAZ WSTĘPU POD WPŁYWEM ALKOHOLU ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ! !SWOIM PODPISEM POTWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM PARKU LINOWEGO I ZOSTAŁEM POUCZONY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH W PARKU LINOWYM, ZARÓWNO NA WYSOKOŚCI JAK I NA ZIEMI.
 7. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 8. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.