Nowy program szkolny

Lekcja profesora Fraczka * (od 10 lat)
fraczek

Jest to kilkugodzinny program nastawiony na poznanie charakterów koni, zachowania w stadzie, cyklu dnia i jakże bogatego wnętrza koni. Podczas lekcji z profesorem Fraczkiem możliwy będzie cenny bezpośredni kontakt ze zwierzętami, ujawniający cechy charakteru, zachowania w grupie dzieci/młodzieży. Pojawią się też elementy pielęgnacji koni przedstawione w sposób ciekawy zachęcający do utożsamienia się z koniem.

Spotkanie  z profesorem Fraczkiem to doskonały test na umiejętność kontrolowania emocji, odczytywania niewerbalnej komunikacji jaką jest mowa ciała koni, a także sprawdzenie się w sytuacji wymagającej gotowości podejmowania wyzwań.
Obcowanie ze zwierzętami tak emocjonalnie dojrzałymi jakimi są konie to świetny sprawdzian  dla dzieci odpowiadający na pytanie – czy potrafimy wzbudzić zaufanie…

* Fraczek to 15 letni hucuł. Przez wiele lat swego końskiego życia niejedno widział i niejednego doświadczył.  Konie to gatunek, który ma już 60 mln lat historii. Zwierzęta te w ciągu tych lat wypracowały sobie do perfekcji zdolność adaptacji niemal do każdej sytuacji.

Przybywajcie i sami zobaczcie czego konie mogą was nauczyć !

Czas realizacji programu to około 3 godziny, a po przygodzie z profesorem Fraczkiem zapraszamy na ognisko!

CENA: 50 zł / os