Wpisy

Końskie tango

konskie-tango_banerek

 

Czy odnieśliście wrażenie, że harmonijna jazda konna przypomina parę tancerzy niesionych muzyką po parkiecie… ?

Zapraszamy na inspirujący warsztat z elementami tanga argentyńskiego – tańca, w którym powodowanie i prowadzenie, poddawanie się ruchom, wyczucie chwili, a co najważniejsze brak z góry narzuconej choreografii, czynią z niego wyjątkowe zjawisko. Warsztaty z parą taneczną – Katarzyna Press i Ireneusz Michalewicz – w odniesieniu do jeździectwa poprzedzi wykład dr Krzysztofa Skorupskiego.

 

Gościem specjalnym wieczoru będzie Mistrz Polski WKKW Jerzy Krukowski.

 

Uwaga!
W związku z licznymi prośbami kursantów Tanga Końskiego, ograniczyliśmy czas trwania szkolenia do godziny 23.00 oraz ograniczyliśmy kolację bankietową do dwudaniowej obiado-kolacji w wersji wegetariańskiej i standardowej.

W związku z tym koszt warsztatu „Końskie Tango” został ograniczony do  90 zł/osobę.

 

 

 

Tutaj możesz się zapisać

Harmonia jeźdźca

Chcąc zapanować nad koniem, najpierw musisz zapanować nad sobą…

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie, podczas którego zagłębimy się w niezwykle ważne dla jeźdźca obszary:

 • fizyczne
 • psychiczne
 • równowaga i harmonia
 • powodowanie i komunikacja

Do realizacji tego szkolenia zaprosiliśmy specjalistów z wymienionych dziedzin, którzy przybliżą podczas sesji teoretycznych, a głównie praktycznych następujące zagadnienia:

 • sprawność psychofizyczna dla jeźdźców – prowadzenie Natalia Jasicka-Krugiołka Harmonylife
 • techniki relaksacji, koncentracji, redukcji stresu – metoda Maindfullness – prowadzenie Zenon Kruczyński IPSI
 • joga i pilates dla jeźdźców – prowadzenie Beata Oganowska Centrum Joga i Pilates
 • tango argentyńskie, elementy powodowania – prowadzenie Katarzyna oraz Ireneusz, wykład wprowadzający dr Krzysztof Skorupski

Program szkolenia:

piątek 30 stycznia 2015
15.00 – 19.00 – sprawność psychofizyczna jeźdźców

sobota 31 stycznia 2015
09.00 – 12.00 – sprawność psychofizyczna część praktyczna
12.30 – 14.00 – joga i pilaste
14.00 – 17.00 – techniki relaksacji, koncentracji
17.30 – 20.00 – Końskie tango
20.30 – 00.00 – wieczór koniarzy połączony z tangiem i kolacją

niedziela 1 luty 2015
09.00 – 12.30 – techniki relaksacji, koncentracji, redukcji stresu
13.00 – 15.00 – joga i pilaste
15.00 – 15.30 – podsumowanie

 

Koszt udziału w szkoleniu i warsztatach: 350 zł/osoba

 

 

Tutaj możesz się zapisać

Mikołajkowy Kompas 13 XII


plakat-2

Program Imprezy „Mikołajkowy Kompas”

 

11.00- 12.30   Sprawy organizacyjne, odbieranie numerów startowych

12.30 – Wspólny start tras

17.30 – Zakończenie rywalizacji na trasie Smerfowej

18.30 – Zakończenie rywalizacji na Trasie Zielonej i Czarnej

16.00- 21.00 – Ognisko dla Uczestników zabawy

17.00- 19.00 – Przekazywanie wstępnych wyników, zgłaszanie uwag do organizatora

19.00 – Ogłoszenie wyników „Mikołajkowego Kompasu”

21.00 – Zakończenie imprezy

 

`

Regulamin Imprezy „Mikołajkowy Kompas”

I. WSTĘP

 1. „Mikołajkowy Kompas”, zwany dalej Imprezą, jest odmianą Turystycznego Rajdu na Orientację (RnO). Zadaniem Uczestnika jest potwierdzenie w określonym limicie czasu swojej obecności przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych.
 2. Impreza ma na celu rozwijanie umiejętności w zakresie orientacji w terenie, umożliwienie przedświątecznego spotkania entuzjastom tej formy aktywności w terenie oraz fanom Rajdu „Z kompasem”, poznawanie środowiska przyrodniczego i atrakcji antropogenicznych w okolicy, w której rozgrywane są zawody (Kolibki Adventure Park), poznawanie ludzi o podobnych zainteresowaniach: kochających przygodę, przyrodę, uczciwą sportową rywalizację, szanujących drugiego człowieka.
 3. Organizatorem Imprezy jest Klub Imprez na Orientację w Terenie „Zkompasem.pl” oraz Kolibki Adventure Park Gdynia. Program, termin i miejsce Imprezy są dostępne na stronie Organizatora: www.zkompasem.pl

II. Zapisy

 1. Termin rozpoczęcia zapisów jest podany na stronie Organizatora. Zgłoszenia uczestnictwa w Imprezie należy dokonać poprzez formularz na stronie internetowej Organizatora, znajdujący się pod adresem www.zkompasem.pl
 2. Istnieje możliwość zapisania się na Imprezę w dniu Imprezy, o ile liczba wcześniej zgłoszonych uczestników nie przekroczy limitu ustalonego przez Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej. Wysokość opłaty wpisowej oraz forma płatności są podane na stronie Organizatora.
 4. Zgłoszenie na Imprezę jest ważne w momencie wpłynięcia opłaty wpisowej na konto Organizatora. W przypadku nie wpłynięcia opłaty wpisowej zgłoszenie jest nieważne.
 5. Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty startowej na konto organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową.
 6. W przypadku stwierdzenia braku obecności na liście startowej przed Imprezą pomimo wpłacenia opłaty wpisowej, należy w dniu Imprezy okazać dowód uiszczenia opłaty wpisowej.
 7. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
 8. Każdy Uczestnik przed startem będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów oraz do podpisania regulaminu Imprezy.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką osób mających ukończone 18 lat, za pisemną zgodą rodziców. Każda osoba niepełnoletnia musi w Bazie Imprezy przed startem okazać pisemną zgodę od rodziców/opiekunów prawnych, zgodną ze wzorcem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Osoby niepełnoletnie, mające nieukończone 14 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką swojego opiekuna prawnego.

 

 1. KATEGORIE STARTOWE, DŁUGOŚĆ TRAS
 1. Każdy Uczestnik w momencie zapisu na Imprezę wybiera jedną z trzech dostępnych tras.
 2. Impreza składa się z trzech niezależnych od siebie tras pieszych o długości odpowiednio 7,5 km (Trasa Smerfowa); 15 km (trasa średnio trudna Zielona); 15 km (trasa trudna Czarna)
 3. Długość trasy obliczona jest według optymalnej drogi między punktami, uwzględniając przeszkody niemożliwe do przebycia: rzeki, jeziora, bagna, zabudowania, poligony, etc.
 4. Uczestnicy startują indywidualnie lub w Zespołach do sześciu osób.
NAZWA TRASY RODZAJ TRASY DŁUGOŚĆ TRASY LIMIT CZASU
Smerfowa piesza 7,5 km 4 godziny
Zielona piesza 15 km 5 godzin
Czarna piesza 15 km 5 godzin
 1. START NA TRASACH
 2. MAPY IMPREZY
 1. Na trasach obowiązuje start wspólny o godzinie wyznaczonej przez Organizatora i podanej na stronie internetowej Imprezy.
 2. Uczestnicy zostają sklasyfikowani w Rajdzie pod warunkiem dotarcia do mety przed jej zamknięciem. Godzina zamknięcia mety zostaje podana na stronie Organizatora oraz na mapach Imprezy.
 3. W przypadku startu w Zespole- cały Zespół ma obowiązek pokonywać trasę wspólnie i stawiać się wspólnie na poszczególnych punktach kontrolnych.
 4. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.

Uczestnicy otrzymują kolorowe mapy topograficzne w skali 1:10 000.

 

VII. PUNKTY KONTROLNE

 1. Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 21 na 30 cm (A4), podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym, z logo Organizatora.
 2. Na trasie Smerfowej na lampionach mogą być widoczne również inne znaki.
 3. Każdy punkt kontrolny powinien być oznaczony na białym polu dwu lub trzy znakowym kodem oraz posiadać przyrząd do potwierdzania tego punktu (perforator itp.).
 4. Na trasie Czarnej oraz na trasie Zielonej dla utrudnienia rywalizacji są ustawione w odległości od 50 do 125 metrów dodatkowe punkty stowarzyszone (PS).
 5. Przy wybranych punktach kontrolnych Organizator może przeprowadzić kontrole potwierdzające dotarcie Uczestnika do punktu kontrolnego.

VIII. ZASADY POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH NA KARCIE STARTOWEJ

 1. Potwierdzenie przybycia na punkt kontrolny z lampionem następuje poprzez przebicie perforatorem odpowiedniego pola karty startowej i wpisanie własnym trwałym przyborem do pisania (długopis, pióro) podanego na mapie numeru PK oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu.
 2. Brak któregokolwiek z wymaganych elementów opisu PK (np. kod z lampionu z perforatorem) traktowane będzie jako BPK (brak punktu kontrolnego).
 3. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika lub Zespół braku lampionu we wskazanym przez Organizatora miejscu na mapie- wpisuje się na karcie startowej w odpowiednim miejscu brak punktu kontrolnego (BPK).
 4. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca zaznaczonego na mapie jest większa niż 125 metrów, to Uczestnik lub Zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany. Uczestnik lub Zespół ma obowiązek wpisać BPK.
 1. PUNKTACJA
 2. PUNKTACJA NA TRASACH: ZIELONEJ I CZARNEJ
 1. W Rajdzie (za wyjątkiem trasy Zielonej i Czarnej – patrz paragraf X) zwycięża Uczestnik, który pokonał trasę w najkrótszym czasie i prawidłowo oznakował kartę startową.
 2. O kolejności Uczestników decyduje w pierwszej kolejności ilość potwierdzonych punktów kontrolnych, a następnie czas Zawodnika.
 1. Na trasie Zielonej i Czarnej zwycięża Uczestnik lub Zespół, który zdobył najmniejszą liczbę punktów karnych. Punkty karne na trasie pieszej czarnej:
brak potwierdzenia punktu kontrolnego 90 PK
potwierdzenie punktu stowarzyszonego do punktu kontrolnego 25 PK
zmiana potwierdzenia punktu kontrolnego 10 PK
każda pełna minuta po limicie czasu 5 PK
 1. W przypadku identycznej liczby punktów karnych o kolejności Uczestników lub Zespołów decyduje czas pokonania trasy.
 2. WARUNKI UKOŃCZENIA RAJDU
 1. Uczestnik, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:
  • dotrzeć do określonych punktów kontrolnych
  • oddać kartę startową, w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń
  • potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny (PK)
 2. Nad przestrzeganiem regulaminu czuwają na terenie Imprezy Sędziowie i Wolontariusze wyposażeni w odpowiednie identyfikatory. Każdy Uczestnik w momencie napotkania Sędziego lub Wolontariusza jest obowiązany na jego żądanie okazać mu do wglądu kartę startową. Czas weryfikacji karty, o ile nie przekracza jednej minuty, nie wydłuża limitu czasu przejścia Uczestnika.
 3. Sędzia lub Wolontariusz w razie stwierdzenia łamania regulaminu może udzielić ostrzeżenia, a Sędzia Główny zdyskwalifikować Uczestnika.
 4. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w Imprezie za:
  • podrabianie potwierdzeń na karcie startowej
  • używanie niedozwolonego środka transportu
  • korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy
  • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych
  • niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK
 5. Uwagi i odwołania Uczestnik może złożyć najpóźniej 2 godziny po przyjściu na metę i nie później niż godzinę przed ogłoszeniem wyników. Uwagi i odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez Zawodnika zgłaszającego. Uwagi i odwołania rozstrzyga Sędzia Główny.
 6. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w Imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie oraz na stronie internetowej Organizatora.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 2. Uczestnicy ubezpieczają się na własny koszt i we własnym zakresie.
 3. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie przez uczestnika deklaracji przed startem.
 4. Za szkody wyrządzone wobec Uczestników Imprezy przez osoby trzecie, jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.
 5. W czasie trwania Imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Uczestnik nieprzestrzegający tego zakazu może zostać zdyskwalifikowany.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

 

 

Adventure Running – aktywne środy!

AR2

 

Lubisz wyzwania, a kurz, błoto i spartańskie warunki nie są wstanie Cię zniechęcić?

Lubisz ćwiczyć w grupie, w której atmosfera motywuje do pracy nad rozwojem kondycyjnym?
Chcesz spędzić środowe popołudnie na świeżym powietrzu i odreagować ciężki i monotonny dzień w pracy?
Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi TAK, koniecznie dołącz do nas!

 
Nie jesteś wyczynowym biegaczem? Nie szkodzi! Na pewno spodobają Ci się nasze zajęcia.
Masz już na koncie kilka biegów? Świetnie! To dobry sposób na urozmaicenie Twoich treningów.
Spotykamy się w Adventure Park Gdynia Kolibki. Zajęcia rozpoczynamy 20-minutowym biegiem terenowym z czołówkami. Następnie porządnie rozgrzani poćwiczymy na cyrkowej arenie.
Spotkanie poprowadzi trener crossfitu Paweł Grabiński Nightmare.


Oprócz sportowego stroju i ciepłych dodatków (czapka, rękawiczki), koniecznie zabierzcie także czołówki. Przydadzą się w trakcie zajęć w terenie po zmroku. Zapewniamy miejsce do przebrania się.


Wstęp bezpłatny!


Uwaga rodzice możecie zabrać na trening swoje pociechy 🙂 Za symboliczną opłatę w wysokości 5 zł zapewniamy opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć.

 

Bieżące informacje na naszym facebooku: https://www.facebook.com/events/315271488666990/

 

Terenowe Ferie – 2015

ferie_adventure

turnus I: 2 – 6 lutego 2015
turnus II: 9 – 13 lutego 2015

 • Zajęcia odbywać się będą przez 5 dni (od pon. do pt.) w godz. 8 -17
 • Koszt: 590 zł – cały turnus
  (w cenie dwa posiłki – drugie śniadanie oraz obiad z deserem)
 • Wiek dzieci 8 – 15 lat

 

ZAPISY I PŁATNOŚĆ:

 • zapisy odbywają się drogą elektroniczną, prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego
 • każde zgłoszenie jest przez nas weryfikowane
 • po weryfikacji przesyłamy odpowiedź drogą mailową z potwierdzeniem uczestnictwa oraz danymi do wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł
 • pozostała kwota płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia ferii
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność wniesionych opłat

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
Zgłoszenie zostanie przyjęte i poddane weryfikacji.
Postaramy się odpowiedzieć mailowo w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty!

Dzień I – Zimowe wprowadzenie

 • Przygoda z końmi – niebanalna sesja poświęcona nauce życia w symbiozie człowieka i konia
 • Terenowe gry zespołowe pobudzające wyobraźnię i kreatywność – plener
 • Zabawy zarówno w pomieszczeniu jak i w terenie
 • Turnieje piłkarzyków, ping ponga, dartsy, kręgle, turniej na strzelnicy z wiatrówek i łuków sportowych

14.30 – gorący posiłek
15.30 – seans filmowy

Dzień II – Orientacja w terenie

 • Wprowadzenie – zajęcia teoretyczne (nauka czytania mapy, obsługa GPS’u, kompasów, itp.)
 • Auta terenowe – przejazd autami terenowymi do miejsc na mapie
 • Biegi na orientacje – zastosowanie w praktyce świeżo zdobytej wiedzy
 • Terenowe podchody

14.30 – gorący posiłek
15.30 – seans filmowy

Dzień III – Dzień Trapera

 • Zapoznanie technik przetrwania w trudnych warunkach
 • Ratownictwo medyczne – zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • Jazda quadami – szkolenie z zakresu obsługi, budowy i techniki jazdy na quadach

14.30 – gorący posiłek
15.30 – seans filmowy

Dzień IV – Techniki linowe

 • Zajęcia wysokościowe – nauka węzłów, zapoznanie się z technikami linowymi, sprzętem asekuracyjnym.
 • Zastosowanie nabytych umiejętności na:
  • Średnim Parku Linowym
  • Ścianka wspinaczkowa
  • Budowa tyrolki
  • Zjazdy linowe- łączna długość 0,5km

14.30 – gorący posiłek
15.30 – turniej aktywnych gier – Nintendo Wii

Dzień V – Terenowe Gry Przygodowe

 • Paintball – wprowadzenie w świat gry. Omówienie i zapoznanie się ze sprzętem i akcesoriami.
 • Stworzenie drużynowej flagi niezbędnej do gry.
 • Bieg komandosa – tor przeszkód do pokonania dla każdego uczestnika zabawy.
 • Rozgrywka paintball’owa – zdobycie flagi konkurencyjnej drużyny.

14.30 – gorący posiłek
15.30 – seans filmowy (filmy o danej tematyce przygodowej)

Dzieci są pod opieką instruktorów od godziny 08.00 do 17.00

Do zobaczenia w lutym!

 

Weekendowe Rodzinne Przygody!!!

pakiety-rodzinne

Zapraszamy do aktywnego spędzania rodzinnych weekendów! Nie ma nic lepszego niż odrobina przygody na świeżym powietrzu w gronie najbliższych. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy pakiet atrakcji dla dzieci i dorosłych w bardzo atrakcyjnej cenie.
Na koniec zachęcamy do posiedzenia przy ognisku z kubkiem aromatycznej kawy lub herbaty gratis!

 

Zapraszamy w każdy weekend w godzinach 9:00-18:00!
Ognisko od godziny 14:00 do 18:00.

 

 

• PRZYGODOWY PAKIET DLA NAJMŁODSZYCH

rekomendowany wiek 5-10 lat

KOSZT PAKIETU ATRAKCJI DLA 3 OSÓB – 99 PLN
każda dodatkowa osoba 29 zł

*ilość miejsc ograniczona

Pakiet zawiera:

 • szlak podniebnych domków na drzewach
 • zjazdy na tyrolkach
 • strzelnica łukowa lub wiatrówkowa (do wyboru)
 • mini park linowy
 • możliwość skorzystania z ogniska
 • kubek aromatycznej herbaty lub kawy 🙂

WYMAGANIA:

 • osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób pełnoletnich

 

• EMOCJONUJĄCY PAKIET DLA TROCHĘ STARSZYCH

rekomendowany wiek 7-16 lat

KOSZT PAKIETU ATRAKCJI DLA 3 OSÓB – 149 PLN
każda dodatkowa osoba 39 zł

 

*ilość miejsc ograniczona

 

Pakiet zawiera:

 • średni park linowy
 • zjazdy na tyrolkach
 • ścianka wspinaczkowa
 • przejażdżka off road
 • możliwość skorzystania z ogniska
 • kubek aromatycznej herbaty lub kawy 🙂

WYMAGANIA:

 • wzrost min. 110 cm
 • osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób pełnoletnich

 

• EKSTREMALNY PAKIET DLA NAJSTARSZYCH

rekomendowany wiek od 15 lat

KOSZT PAKIETU ATRAKCJI DLA 3 OSÓB – 239 PLN
każda dodatkowa osoba 69 zł

 

*ilość miejsc ograniczona

 

Pakiet zawiera:

 • park linowy
 • skok adrenaliny
 • zjazdy na tyrolkach
 • przejazd quadami 15 min.
 • możliwość skorzystania z ogniska
 • kubek aromatycznej herbaty lub kawy 🙂

WYMAGANIA:

 • wzrost min. 140 cm
 • osoby niepełnoletnie tylko pod opieką osób pełnoletnich

REZERWUJ WEEKENDOWY TERMIN JUŻ TERAZ:

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Wrak Race 11 edycja – relacja

wr11ban

 

Jesienna edycja imprezy Wrak Race za nami!
Rywalizacja o Puchar Prezesa PZM zakończona!

 

Za nami jedenasta edycja Wrak Race. Impreza odbywa się regularnie trzy razy do roku już od ponad 4 lat. W tym czasie na naszym terenowym torze żywota dokonało blisko 500 średnio  sprawnych samochodów, które zrobiły miejsce na drogach nowszym i sprawniejszym egzemplarzom.

 

Wrak Race to niezwykła impreza, która wpisała się już na stałe do kalendarza trójmiejskich wydarzeń i na kolejne edycje ściąga coraz większą rzeszę fanów. To niepowtarzalna okazja dla amatorów motoryzacji, którzy w duchu zdrowej rywalizacji mierzą swoje siły w walce o miejsce na podium. To także świetna propozycja dla mieszkańców Trójmiasta na spędzenie czasu w niebanalny sposób. Widzowie mają możliwość odwiedzenia parku maszyn, porozmawiania z kierowcami wraków, zajrzenia pod maski samochodów i aktywnego kibicowania.

 

W tym roku było o co walczyć! Dzięki objęciu imprezy patronatem przez Polski Związek Motorowy, uczestnicy wszystkich edycji zaplanowanych na ten rok zostali ujęci w generalnej klasyfikacji, w której główną nagrodą był Puchar Prezesa Pomorskiego PZM oraz nagrody dla pierwszych trzech miejsc.

 

Impreza przebiegała tym razem pod hasłem Latający złomowiec i tak w rzeczywistości było! Wraki pokonując kolejne zakręty, wzbijały się w powietrze na piaskowych muldach, a spod ich kół tryskało siarczyście błoto. Wszystko to w pięknej jesiennej aurze, w otoczeniu trójmiejskich lasów i z widokiem na Zatokę Gdańską.

 

Tradycyjnie wyciekał olej, odpadały opony i zderzaki, gotowały się chłodnice. Szczęśliwie zakończyło się także jedno symboliczne dachowanie oraz pożar. Uczestnicy swą pomysłowością w stylizacji samochodów nie zawiedli widzów. Wśród rewelacyjnie udekorowanych wraków pojawił się m.in. banan chykita, zebra, szeryf i ambulans. Tradycyjnie pojawił się także siarowóz na z Myszką Miki, tym razem na tyle zamiast na czele 🙂 Nagrody za najlepsze stylizacje powędrowały do dzikiej osy, złomka oraz babiego lata.

 

Na naszymwymagającym torze po raz pierwszy gościliśmy Cadillaca, który okazał się świetnym samochodem terenowym, sprawnie pokonując kolejne okrążenia. Tytuł Pechowca tej edycji otrzymał Frankenstein, który stanął w płomieniach i konieczna była interwencja straży pożarnej.

 

Dziękujemy uczestnikom za podjęcie wyzwania i udział w imprezie, widzom za aktywne kibicowanie oraz obsłudze, partnerom, sponsorom i przyjaciołom, którzy wsparli nas organizacyjnie! Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnej edycji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz do odwiedzenia naszej galerii zdjęć na stronie oraz facebooku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871213432902268.1073741897.188446327845652&type=1

 

Do zobaczenia na kolejnej edycji już na wiosnę!

 

Wynik Wrak Race 11 (format PDF)    Wynik Puchar PZM 2014 (format PDF) Galeria Wrak Race 11

 

Rajd Kobiet 4-10-2014

 

rk

 

 

Zacznijcie już dziś przygotowywać swoje auta do tego wyzwania.

Nie może Was zabraknąć na Rajdzie Kobiet 2014!

 

 

 

pdf

Program imprezy PDF

 

 
pdf

Formularz zgłoszenia PDF

 

Wrak Race 11 edycja: 18-19 października 2014

wr11_small

 

Przed nami kolejna, 11 już edycja Wrak Race.

Odbędzie się w dniach 18 i 19 października 2014.

Stwarzamy kolejną okazję, aby zasmakować terenowej przygody w zapomnianych wrakach.

Poprzednie 10 edycji były bardzo udane. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, a nawet jeszcze lepiej! Więcej wrażeń i niezapomnianych emocji! Takie bowiem warunki preferowali dotychczasowi uczestnicy.

 

Mamy nadzieję, że kierowcy nas nie zawiodą i na tą edycje zgłosi się jeszcze więcej chętnych.

 

Czekamy na Was !

 

Tutaj możesz dołączyć do listy uczestników WrakRace 11

REGULAMIN Wrak Race 2014

1. Cel imprezy Wrak Race

Zasadniczym celem imprezy Wrak Race jest rozwijanie kultury motoryzacyjnej, Doskonalenie technik jazdy, ciekawe spędzenie wolnego czasu wśród znajomych oraz dobra zabawa.

 

2. Organizator

Kolibki Adventure Park 81-553 Gdynia, ul. Bernadowska 1

 

3. Termin i miejsce

18-19.10.2014 Gdynia Kolibki, ul. Bernadowska 1

3.1 Harmonogram:

Sobota 18.10.2014.:

– od godz. 12.00 otwarcie biura i parku maszyn – prace nad tuningiem i stylizacją pojazdów

– godzina. 17.00 – zapoznanie z trasą dla zawodników

– godzina 18.30- zamknięcie parku maszyn

Niedziela 19.10.2014.:

– godzina 07.00 – otwarcie parku maszyn

– godzina 09.20 – odprawa dla załóg

– godzina 10.00 – 13.40 starty wg ustalonej kolejności w grupach

– godzina 13.50 – opublikowanie punktacji z podaniem pojazdów zakwalifikowanych do Biegu Finałowego.

– Godzina 14.15 – start Biegu Finałowego

– Godzina 15.00 – Ceremonia dekoracji i wyników.

– Godzina 15.15 – 19.00 – wyjazd pojazdów z parku maszyn

 

 

4. Wymagania dotyczące osób biorących udział w imprezie Wrak Race:

 

4.1 Osoba biorąca udział w imprezie musi mieć ukończony 25-ty rok życia.

4.2 Wymagane jest posiadanie prawa jazdy.

4.3 Osoba bierze pełną odpowiedzialność za swój pojazd.

4.4 Na całym terenie Adventure Parku Gdynia Kolibki wszystkich uczestników imprezy obowiązują powszechne przepisy ruchu drogowego, maksymalną prędkość poruszania się po terenie Adventure Parku ustala się na 30km/h.

4.5 Uczestnik zdaje sobie sprawę z ryzyka wiążącego się z jazdą terenową.

4.6 Zawodnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność.

4.7 Kierowca musi mieć podczas jazdy samochodem zapięte pasy- od momentu uruchomienia silnika aż do chwili zatrzymania się i wyłączenia pojazdu.

4.8 Podczas przebywania w samochodzie obowiązuje kask z ochroną szczęki. Zaleca się także stosowanie systemów ochrony szyi, kręgosłupa, kombinezonów trudnopalnych.

 

5. Wymagania dotyczące aut, jadących w zawodach Wrak Race:

5.1 Pojazd biorący udział w imprezie musi mieć powyżej 15-stu lat.

5.2 Nadwozie pojazdu musi być zamknięte.

5.3. Do rywalizacji dopuszczone są pojazdy samochodowe osobowe o seryjnej konstrukcji i fabrycznie przystosowane do napędu na jedną oś.

 

5.4 Samochód musi posiadać:

5.4.1. całą przednią szybę ze szkła bezpiecznego oraz lewą szybę, ewentualnie siatkę drucianą z oczkami max 1 cm x 1 cm w miejsce lewej szyby.

5.4.2. fotel kierowcy oryginalny bądź podobny, trwale zamocowany do podłogi oraz pas bezpieczeństwa. Dopuszcza się fotele kubełkowe oraz pasy szelkowe

5.4.3. Sprawny układ hamulcowy i kierowniczy,

5.4.4. układ wydechowy lub jego fragment powodujący zmniejszenie hałasu do max 100 dB przy 3 000 obrotów silnika, mierzone w odległości 1 m od pojazdu na wysokości 0,5 m od podłoża

5.4.5. ogumienie w rozmiarze oryginalnym zalecanym dla modelu samochodu, bądź ogumienie w rozmiarze max 20 % większym, o rzeźbie bieżnika szosowej, zimowej, all terrain,

5.4.6. Silnik oryginalny bądź podobny o pojemności nie większej niż właściwa dla danego modelu. modyfikacje silnika nie są dozwolone.

5.4.7. Oryginalny zbiornik paliwa, bądź inny zbiornik trwale zamontowany, szcelny i nie powodujący zagrożenia wycieku paliwa bądź zniszczenia podczas jazdy bądź kolizji

5.4.8. Akumulator musi być zamocowany w pojeździe trwale za pomocą jarzma metalowego bądź pasa transportowego.

5.4.9. Zawieszenie oryginalne. Dopuszcza się dowolne modyfikacje zawieszenia poprzez wymianę sprężyn, amortyzatorów itp.

5.4.10. gaśnica o masie min 1 kg umieszczona wewnątrz pojazdu w odległości max 1 m od obrysu fotela kierowcy w miejscu pozwalającym na łatwy dostęp

 

5.6 Pojazd nie może mieć:

5.6.1 Wzmocnionych zderzaków w postaci wspawanych rur, kątowników itp. wystających poza obrys samochodu, przy czym przez obrys pojazdu rozumie się oryginalny kształt i wymiar pojazdu wg oryginalnych zderzaków.

5.6.2 Wzmocnień i osłon podwozia powyżej poziomu równego wysokości 75 % przedniego koła ponad powierzchnią ziemi.

5.6.3 Opon kołkowanych, rolniczych, mud terrain, łańcuchów, kolców itp.

5.6.4 Zauważalnych wycieków oleju, płynu hamulcowego i chłodniczego.

5.6.5 Zbędnych elementów wyposażenia nie zamocowanych trwale wewnątrz bądź na zewnątrz pojazdu.

5.6.7. Wszelkie elementy dodatkowe o masie powyżej 2 kg muszą być przytwierdzone do nadwozia samochodu stalową linką.

 

5.7. Dopuszczenie pojazdu

Ostateczną decyzję o dopuszczeniu pojazdu do startu podejmuje Sędzia Techniczny. Sędzia techniczny, po przeprowadzeniu Badania Technicznego może przekazać kierowcy listę niezgodności z regulaminem i o ile w wyznaczonym czasie niezgodności te zostaną usunięte, pojazd zostanie dopuszczony do startu.

 

6. Zasady rywalizacji obejmują:

6.1 Po przejeździe prologu zostaje ustalona kolejność ustawienia się aut na starcie.

6.2 Każda z grup startuje w trzech wyścigach o podanych w tabeli godzinach:

 

Godziny startów:

Grupa 1: 10.00, 11.15, 12.30

Grupa 2: 10,25, 11.40, 12.55

Grupa 3: 10.50, 12.05. 13.20

 

Bieg finałowy– godzina 14.15

6.3 W biegu finałowym biorą udział auta, które w swoich grupach zajęły pierwsze pięć miejsc.

6.3.1 Przewidywana ilość aut startujących w biegu finałowym – 15 szt.

6.3.2 Klasyfikacja końcowa zwycięzców Wrak Race ustalana jest wyłącznie na podstawie biegu finałowego.

6.3.3 Kolejność aut na lini startu biegu finałowego ustalana jest na podstawie czasu osiągniętego podczas prologu.

 

6.4Każdy przejazd trwa 15 minut. W tym czasie zawodnik musi pokonać jak największą ilość okrążeń toru.

6.4.1. W przypadku przestojów w rywalizacji, związanych z zatorem na trasie sędzia może przedłużyć bieg o czas trwania zatoru, nie dłużej jednak niż do 20 minuty.

6.4.2. Każdy bieg kończy sędzia główny przy pomocy flagi z szachownicą.

6.4.3. W przypadku tej samej liczby okrążeń, drugim kryterium jest czas w jakim okrążenia zostały przejechane!

6.4.4. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny po konsultacji z sędziami technicznymi.

6.5 Podczas przejazdu bądź dojeżdżania do linii startu kategorycznie zabrania się:

 • wyjazd poza tor;
 • wyjazd poza teren Adventure Parku;
 • jazdy pod wpływem alkoholu/narkotyków/leków;
 • wysiadania z auta, które uległo awarii, z wyłączeniem stref do tego przeznaczonych- kierowca zobligowany jest do pozostania w pojeździe do momentu przybycia pomocy technicznej;
 • celowego uderzania w stojące pojazdy;
 • wypinania się z pasów;
 • zdejmowania kasku;
 • otwierania okien;
 • zaśmiecanie terenu Adventure Parku;
 • celowego niszczenia drzew, krzewów i innej zieleni;
 • wszelkich prób oszustwa lub zachowania niezgodnego z fair-play.

6.6 Wszelkie stwierdzone w tym zakresie fakty karane będą przez organizatora dyskwalifikacją oraz zakazem wstępu na kolejne imprezy.

6.7 Podczas dojeżdżania do linii startowej zabrania się wyprzedzania pojazdów.

6.8 Po przejechaniu mety pojazdy udają się za samochodem technicznym do parku maszyn.

6.9 Ekipa techniczna może zająć się naprawianiem pojazdu tylko w parku maszyn lub poza torem.

6.10 Każdy z kierowców zobligowany jest do przestrzegania sygnalizacji informacyjnej oraz ostrzegawczej, która wyraża się następująco:

 1. informacyjna:• szachownica oznacza rozpoczęcie i zakończenie wyścigu;
 2. ostrzegawcza:
 • flaga żółta oznacza upomnienie dla kierowcy, za nieprzepisowe zachowanie;
 • flaga czerwona oznacza dyskwalifikacje z zawodów za niedozwolone bądź nieregulaminowe zachowanie.
 • flaga zielona – zwolnij, zachowaj ostrożność

7 Puchar Prezesa Pomorskiego PZM

7.1 Ustala się specjalną rywalizację zawodników startujących w roku 2014

7.2 Celem jest wyłonienie zawodnika, który zdobędzie największą ilość punktów we wszystkich eliminacjach:
a) 5-6.04.2014r
b) 19-20.07.2014r
c) 18-19.10.2014r

7.3 Punkty można zdobyć pokonując jak największą ilość okrążeń ze wszystkich edycji, naliczanych wyłącznie w biegach finałowych.

7.4 Ustala się dodatkową nagrodę dla uczestnika który podczas wszystkich eliminacji jechał tym samym autem.

7.5 Prezes Polskiego Związku Motorowego z okręgu Gdańskiego przyzna następujące wyróżnienia:
I Miejsce; Mistrz Wrak Race 2014r ; Puchar PZM; Nagroda finansowa 1000zł
II Miejsce v-ce Mistrz Wrak Race 2014r; Puchar PZM; Nagroda finansowa 500zł
III Miejsce Puchar PZM; Nagroda finansowa 200zł

8 Za załamanie bądź nieprzestrzeganie zasad zawodnik jest wykluczony z rywalizacji.

 

9. Nagrody

9.1 Nagrody rzeczowe są fundowane przez sponsorów.

9.2 Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród rzeczowych na gotówkę.

9.3 Nagrody są przyznawane za:

 • 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce
 • Najbardziej pechowy kierowca
 • Najlepsza stylizacja auta i kierowcy: 1 miejsce; 2 miejsce; 3 miejsce

10. Postanowienia końcowe

10.1 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

10.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę Wrak Race i powrót z niej. 9.3 Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

10.3.1. Wszelkie kwestie sporne i zażalenia rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej po wpłacie kaucji w wysokości 200zl.

10.4 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

10.5 W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do Regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, Sędziów i innych osób wskazanych przez Organizatora. Niestosowanie się do poleceń, spowoduje konsekwencje w postaci nałożenia kary lub dyskwalifikacji i wykluczeniu z imprezy. Uczestnikom wykluczonym z imprezy nie zwraca się żadnych wniesionych opłat.

10.6 Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

10.7 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach powstałych podczas imprezy Wrak Race.

10.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

10.9 Składając swój podpis pod treścią niniejszego Regulaminu (na stosowanym Oświadczeniu) uczestnicy niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności oświadczają, iż rezygnują z prawa do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko Organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami związanymi z imprezą, nawet wtedy, gdy wypadek lub strata były zamierzone lub wynikły z rażącego zaniedbania.

V BMK – relacja z imprezy

15 godzin ekstremalnego biegania!

 

W ostatni weekend wakacji Gdynia stała się stolicą ekstremalnego biegania.
Adventure Park Gdynia Kolibki, Gdynia Sport wraz z Jednostką Wojskową Formoza.

 

Była to piąta edycja imprezy, o której mówi się, że jest najtrudniejszym biegiem terenowym w Polsce. Przygotowana trasa prowadziła przez plaże, morze oraz morenowe wzgórza poprzecinane licznymi potokami.

 

Ta mieszanka w połączeniu z zadaniami specjalnymi z selekcji do jednostek specjalnych sprawiły, że tylko część startujących osób przebiegło dystans 21 km w regulaminowym czasie. Oczywiście uczestnicy biegli w pełnym ekwipunku żołnierskim, z atrapą karabinu AK 47 i z 5-kilogramowym obciążeniem oraz hełmem wojskowym.

vb11

Ten ostatni element wyróżniał kategorię hard historyczny, której dodatkowym utrudnieniem była godzina startu wyznaczona na 4:40. Dla osób stawiających na duże tempo przygotowano kategorię Sprint o dystansie tylko 14 km, którą uczestnicy zdobywali bez obciążenia, ale nie bez problemów.

 

Start uczestników wszystkich kategorii odbywał się na plaży, gdzie uczestnicy mieli do pokonania pierwszy tor przeszkód, tzw. „Plażowicz”, czyli kilkuset metrowy odcinek w suchym, zapadającym się piasku z licznymi zasiekami. Następnie trasa obejmuje Zatokę Gdańską, orłowski klif, koryta potoków, kanały oraz teren Adventure Park Gdynia Kolibki, gdzie już przed samą metą do  pokonania jest specjalny tor składający się z 21 przeszkód, nie bez powodu nazwany „Katorgą”- kto pokonał ten wie, że przebiegnięcie przez wszystkie zasieki, płonące opony oraz inne utrudnienia to nie lada wyzwanie. Komandosi, którzy docierali do mety byli ubłoceni od stóp do głów i wszyscy jasno stwierdzali, że pokonanie trasy było dla nich wielkim osiągnięciem. Najwytrwalsi z najwytrwalszych biegli po medal nawet do 7 godzin. Zwycięzcy zaś uzyskiwali czasy w okolicy 3 godzin.

 

Trasa oraz przeszkody okazały się najcięższe dla czteroosobowych drużyn, które przez cały bieg dźwigały belkę imitującą moździerz, o wadze 20 kilogramów. Wśród uczestników po raz pierwszy pojawił się zespół kobiecy, który osiągnął założony przed startem cel jakim było ukończenie biegu. Panie są zachwycone biegiem i już planują start w kolejnej edycji.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych, dzień po biegu odbyły się zmagania pod nazwą BMK „Operacja REKRUT”. Rywalizacja stworzona została w oparciu o trasę BMK i przyciągnęła wielu amatorów sportu i biegów ekstremalnych. Do pokonania uczestnicy mieli dystans ok. 7 km i część przeszkód. Dzieci i młodzież już po raz czwarty miały szansę wystartować w Biegu Małego Komandosa i zmierzyć się w swojej kategorii wiekowej na trasie liczącej od 700 metrów do 2 kilometrów. Mali komandosi wyposażeni w militarne sprzęty pokonali specjalnie przygotowany dla nich tor przeszkód. Wszyscy mieli okazję poczuć niepowtarzalny wojskowy klimat jaki panował na miejscu imprezy. Chętnych nie brakowało, ponieważ zapisało się blisko 200 uczestników, w związku z czym w przyszłym roku planowane jest urozmaicenie trasy w liczne atrakcje.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za podjęcie wyzwania i udział w imprezie, widzom za aktywne kibicowanie oraz obsłudze, partnerom, sponsorom i przyjaciołom, którzy wsparli nas organizacyjnie!

 

Dziękujemy i do zobaczenia podczas kolejnej edycji 29 i 30 sierpnia 2015!

Oficjalna Relacja Foto z imprezy dzień 1 (5BMK)
Oficjalna Relacja Foto z imprezy dzień 2 (Operacja Rekrut i Bieg Małego Komandosa)
Oficjalna Relacja Foto z imprezy foto: Arkadiusz Srebnik

Video – V BMK – żródło: Trójmiasto pl
Video – Bieg Małego Komandosa – źródło: Adventure Park Gdynia