Wrak Race – 10 edycja – 19-20 lipca 2014

wr10

 

 Przed nami kolejna, 10 już edycja Wrak Race.

Odbędzie się w dniach 19 i 20 lipca 2014.

 

Stwarzamy kolejną okazję, aby zasmakować terenowej przygody w zapomnianych wrakach.

 

Poprzednie 9 edycji były bardzo udane. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, a nawet jeszcze lepiej! Więcej wrażeń i niezapomnianych emocji! Takie bowiem warunki preferowali dotychczasowi uczestnicy.

 

Mamy nadzieję, że kierowcy nas nie zawiodą i na tą edycje zgłosi się jeszcze więcej chętnych.

 

Czekamy na Was !

 

 

Tutaj możesz dołączyć do listy uczestników WrakRace 10

 

REGULAMIN Wrak Race 2014

1. Cel imprezy Wrak Race

Zasadniczym celem imprezy Wrak Race jest rozwijanie kultury motoryzacyjnej, Doskonalenie technik jazdy, ciekawe spędzenie wolnego czasu wśród znajomych oraz dobra zabawa.

 

2. Organizator

Kolibki Adventure Park 81-553 Gdynia, ul. Bernadowska 1

 

3. Termin i miejsce

19-20.07.2014 Gdynia Kolibki, ul. Bernadowska 1 3.1 Harmonogram:

Sobota 19.07.2014.:

– od godz. 12.00 otwarcie biura i parku maszyn – prace nad tuningiem i stylizacją pojazdów

– godzina. 17.00 – zapoznanie z trasą dla zawodników

– godzina 18.30- zamknięcie parku maszyn

Niedziela 20.07.2014.:

– godzina 07.00 – otwarcie parku maszyn

– godzina 09.20 – odprawa dla załóg

– godzina 10.00 – 13.40 starty wg ustalonej kolejności w grupach

– godzina 13.50 – opublikowanie punktacji z podaniem pojazdów zakwalifikowanych do Biegu Finałowego.

– Godzina 14.15 – start Biegu Finałowego

– Godzina 15.00 – Ceremonia dekoracji i wyników.

– Godzina 15.15 – 19.00 – wyjazd pojazdów z parku maszyn

 

 

4. Wymagania dotyczące osób biorących udział w imprezie Wrak Race:

 

4.1 Osoba biorąca udział w imprezie musi mieć ukończony 25-ty rok życia.

4.2 Wymagane jest posiadanie prawa jazdy.

4.3 Osoba bierze pełną odpowiedzialność za swój pojazd.

4.4 Na całym terenie Adventure Parku Gdynia Kolibki wszystkich uczestników imprezy obowiązują powszechne przepisy ruchu drogowego, maksymalną prędkość poruszania się po terenie Adventure Parku ustala się na 30km/h.

4.5 Uczestnik zdaje sobie sprawę z ryzyka wiążącego się z jazdą terenową.

4.6 Zawodnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność.

4.7 Kierowca musi mieć podczas jazdy samochodem zapięte pasy- od momentu uruchomienia silnika aż do chwili zatrzymania się i wyłączenia pojazdu.

4.8 Podczas przebywania w samochodzie obowiązuje kask z ochroną szczęki. Zaleca się także stosowanie systemów ochrony szyi, kręgosłupa, kombinezonów trudnopalnych.

 

5. Wymagania dotyczące aut, jadących w zawodach Wrak Race:

5.1 Pojazd biorący udział w imprezie musi mieć powyżej 15-stu lat.

5.2 Nadwozie pojazdu musi być zamknięte.

5.3. Do rywalizacji dopuszczone są pojazdy samochodowe osobowe o seryjnej konstrukcji i fabrycznie przystosowane do napędu na jedną oś.

 

5.4 Samochód musi posiadać:

5.4.1. całą przednią szybę ze szkła bezpiecznego oraz lewą szybę, ewentualnie siatkę drucianą z oczkami max 1 cm x 1 cm w miejsce lewej szyby.

5.4.2. fotel kierowcy oryginalny bądź podobny, trwale zamocowany do podłogi oraz pas bezpieczeństwa. Dopuszcza się fotele kubełkowe oraz pasy szelkowe

5.4.3. Sprawny układ hamulcowy i kierowniczy,

5.4.4. układ wydechowy lub jego fragment powodujący zmniejszenie hałasu do max 100 dB przy 3 000 obrotów silnika, mierzone w odległości 1 m od pojazdu na wysokości 0,5 m od podłoża

5.4.5. ogumienie w rozmiarze oryginalnym zalecanym dla modelu samochodu, bądź ogumienie w rozmiarze max 20 % większym, o rzeźbie bieżnika szosowej, zimowej, all terrain,

5.4.6. Silnik oryginalny bądź podobny o pojemności nie większej niż właściwa dla danego modelu. modyfikacje silnika nie są dozwolone.

5.4.7. Oryginalny zbiornik paliwa, bądź inny zbiornik trwale zamontowany, szcelny i nie powodujący zagrożenia wycieku paliwa bądź zniszczenia podczas jazdy bądź kolizji

5.4.8. Akumulator musi być zamocowany w pojeździe trwale za pomocą jarzma metalowego bądź pasa transportowego.

5.4.9. Zawieszenie oryginalne. Dopuszcza się dowolne modyfikacje zawieszenia poprzez wymianę sprężyn, amortyzatorów itp.

5.4.10. gaśnica o masie min 1 kg umieszczona wewnątrz pojazdu w odległości max 1 m od obrysu fotela kierowcy w miejscu pozwalającym na łatwy dostęp

 

5.6 Pojazd nie może mieć:

5.6.1 Wzmocnionych zderzaków w postaci wspawanych rur, kątowników itp. wystających poza obrys samochodu, przy czym przez obrys pojazdu rozumie się oryginalny kształt i wymiar pojazdu wg oryginalnych zderzaków.

5.6.2 Wzmocnień i osłon podwozia powyżej poziomu równego wysokości 75 % przedniego koła ponad powierzchnią ziemi.

5.6.3 Opon kołkowanych, rolniczych, mud terrain, łańcuchów, kolców itp.

5.6.4 Zauważalnych wycieków oleju, płynu hamulcowego i chłodniczego.

5.6.5 Zbędnych elementów wyposażenia nie zamocowanych trwale wewnątrz bądź na zewnątrz pojazdu.

5.6.7. Wszelkie elementy dodatkowe o masie powyżej 2 kg muszą być przytwierdzone do nadwozia samochodu stalową linką.

 

5.7. Dopuszczenie pojazdu

Ostateczną decyzję o dopuszczeniu pojazdu do startu podejmuje Sędzia Techniczny. Sędzia techniczny, po przeprowadzeniu Badania Technicznego może przekazać kierowcy listę niezgodności z regulaminem i o ile w wyznaczonym czasie niezgodności te zostaną usunięte, pojazd zostanie dopuszczony do startu.

 

6. Zasady rywalizacji obejmują:

6.1 Po przejeździe prologu zostaje ustalona kolejność ustawienia się aut na starcie.

6.2 Każda z grup startuje w trzech wyścigach o podanych w tabeli godzinach:

 

Godziny startów:

Grupa 1: 10.00, 11.15, 12.30

Grupa 2: 10,25, 11.40, 12.55

Grupa 3: 10.50, 12.05. 13.20

 

Bieg finałowy– godzina 14.15

6.3 W biegu finałowym biorą udział auta, które w swoich grupach zajęły pierwsze pięć miejsc.

6.3.1 Przewidywana ilość aut startujących w biegu finałowym – 15 szt.

6.3.2 Klasyfikacja końcowa zwycięzców Wrak Race ustalana jest wyłącznie na podstawie biegu finałowego.

6.3.3 Kolejność aut na lini startu biegu finałowego ustalana jest na podstawie czasu osiągniętego podczas prologu.

 

6.4Każdy przejazd trwa 15 minut. W tym czasie zawodnik musi pokonać jak największą ilość okrążeń toru.

6.4.1. W przypadku przestojów w rywalizacji, związanych z zatorem na trasie sędzia może przedłużyć bieg o czas trwania zatoru, nie dłużej jednak niż do 20 minuty.

6.4.2. Każdy bieg kończy sędzia główny przy pomocy flagi z szachownicą.

6.4.3. W przypadku tej samej liczby okrążeń, drugim kryterium jest czas w jakim okrążenia zostały przejechane!

6.4.4. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny po konsultacji z sędziami technicznymi.

6.5 Podczas przejazdu bądź dojeżdżania do linii startu kategorycznie zabrania się:

 • wyjazd poza tor;
 • wyjazd poza teren Adventure Parku;
 • jazdy pod wpływem alkoholu/narkotyków/leków;
 • wysiadania z auta, które uległo awarii, z wyłączeniem stref do tego przeznaczonych- kierowca zobligowany jest do pozostania w pojeździe do momentu przybycia pomocy technicznej;
 • celowego uderzania w stojące pojazdy;
 • wypinania się z pasów;
 • zdejmowania kasku;
 • otwierania okien;
 • zaśmiecanie terenu Adventure Parku;
 • celowego niszczenia drzew, krzewów i innej zieleni;
 • wszelkich prób oszustwa lub zachowania niezgodnego z fair-play.

6.6 Wszelkie stwierdzone w tym zakresie fakty karane będą przez organizatora dyskwalifikacją oraz zakazem wstępu na kolejne imprezy.

6.7 Podczas dojeżdżania do linii startowej zabrania się wyprzedzania pojazdów.

6.8 Po przejechaniu mety pojazdy udają się za samochodem technicznym do parku maszyn.

6.9 Ekipa techniczna może zająć się naprawianiem pojazdu tylko w parku maszyn lub poza torem.

6.10 Każdy z kierowców zobligowany jest do przestrzegania sygnalizacji informacyjnej oraz ostrzegawczej, która wyraża się następująco:

 1. informacyjna:• szachownica oznacza rozpoczęcie i zakończenie wyścigu;
 2. ostrzegawcza:
 • flaga żółta oznacza upomnienie dla kierowcy, za nieprzepisowe zachowanie;
 • flaga czerwona oznacza dyskwalifikacje z zawodów za niedozwolone bądź nieregulaminowe zachowanie.
 • flaga zielona – zwolnij, zachowaj ostrożność

7 Puchar Prezesa Pomorskiego PZM

7.1 Ustala się specjalną rywalizację zawodników startujących w roku 2014

7.2 Celem jest wyłonienie zawodnika, który zdobędzie największą ilość punktów we wszystkich eliminacjach:
a) 5-6.04.2014r
b) 19-20.07.2014r
c) 18-19.10.2014r

7.3 Punkty można zdobyć pokonując jak największą ilość okrążeń ze wszystkich edycji, naliczanych wyłącznie w biegach finałowych.

7.4 Ustala się dodatkową nagrodę dla uczestnika który podczas wszystkich eliminacji jechał tym samym autem.

7.5 Prezes Polskiego Związku Motorowego z okręgu Gdańskiego przyzna następujące wyróżnienia:
I Miejsce; Mistrz Wrak Race 2014r ; Puchar PZM; Nagroda finansowa 1000zł
II Miejsce v-ce Mistrz Wrak Race 2014r; Puchar PZM; Nagroda finansowa 500zł
III Miejsce Puchar PZM; Nagroda finansowa 200zł

8 Za załamanie bądź nieprzestrzeganie zasad zawodnik jest wykluczony z rywalizacji.

 

9. Nagrody

9.1 Nagrody rzeczowe są fundowane przez sponsorów.

9.2 Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród rzeczowych na gotówkę.

9.3 Nagrody są przyznawane za:

 • 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce
 • Najbardziej pechowy kierowca
 • Najlepsza stylizacja auta i kierowcy: 1 miejsce; 2 miejsce; 3 miejsce

10. Postanowienia końcowe

10.1 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

10.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę Wrak Race i powrót z niej. 9.3 Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

10.3.1. Wszelkie kwestie sporne i zażalenia rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej po wpłacie kaucji w wysokości 200zl.

10.4 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

10.5 W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do Regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, Sędziów i innych osób wskazanych przez Organizatora. Niestosowanie się do poleceń, spowoduje konsekwencje w postaci nałożenia kary lub dyskwalifikacji i wykluczeniu z imprezy. Uczestnikom wykluczonym z imprezy nie zwraca się żadnych wniesionych opłat.

10.6 Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

10.7 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach powstałych podczas imprezy Wrak Race.

10.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

10.9 Składając swój podpis pod treścią niniejszego Regulaminu (na stosowanym Oświadczeniu) uczestnicy niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności oświadczają, iż rezygnują z prawa do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko Organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami związanymi z imprezą, nawet wtedy, gdy wypadek lub strata były zamierzone lub wynikły z rażącego zaniedbania.

 

.